Cestovní pojištění

Kopmplexní cestovní pojištění nabízíme ve spolupráci pojišťovnou Allianz.

Cena je fixní za balíček, délku pojištění a liší se výši storna.

Délka/Výše storna 20 000 Kč 40 000 Kč 60 000 Kč
4 dny 202 250 322
8 dní 322 414 610
10 dní 398 520 800
12 dní 482 628 938
15 dní 604 786 1224
22 dní 804 1022 1704

Cena pro děti do 14 let včetně se slevou 50%. Osoby staršá 70 let platí 1-násobek ceny.
Pojištění je nutno sjednat do 24 hodin od sjednání smlouvy. Poté nelze uplatňovat storno pojištění.

Rozsah plnění:
Léčebné výlohy
  • neomezené
Odpovědnost za újmu
  • újma na majetku 1 000 000 Kč
  • újma na zdraví 2 000 000 Kč
Pojištění storna zájezdu se spoluúčastí 20%
  • 20 000 - 60 000 Kč dle zvolené varianty
Úraz
  • smrt následkem úrazu 200 000 Kč
  • trvalé následky úrazu 400 000 Kč

Součástí pojištění jsou dále pojištění zavazadel, pojištění asistenčních služeb a další služby, které najdete v dokumentu rozsah plnění níže ke stažení.

Dokumenty k cestovnímu pojištění ke stažení: